ประจำวันที่ 04-02-2024 เวลา 08:00 น.
...

0 AQI

คุณภาพอากาศดีมาก

PM 2.5

-

ug / m3

Avg 24 Hr

PM 10

-

ug / m3

Avg 24 Hr

O3

-

ppb

Avg 24 Hr

CO

-

ppm

Avg 24 Hr

NO2

-

ppb

Avg 24 Hr

SO2

-

ppb

Avg 24 Hr

Loading...